PROFI FARADAYUS MK1

Ľahko spracovateľná vápennocementová vnútorná omietka určená k odtieneniu elektrosmogu

Kat.č. Balenie
1111 vrece vrece (40 kg)
1101 silo silo

Vnútorné použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Odtienenie elektromagnetického žiarenia
Vitalbau Natureplus


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Najmä pre pálené murivo a pórobetón v obytných priestoroch, pivniciach a garážach. Ako jednovrstvová omietka, alebo ako jadro a štuk s filcovaným povrchom. Odtieňuje elektromagnetické pole a žiarenie.

Vlastnosti

Vynikajúca spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť, šetrná k strojovému zariadeniu, nízka spotreba, chráni ľudské zdravie.

Faktor difúzneho odporu μ cca 15
Hrúbka vrstvy stena: min. 10 mm
Hrúbka vrstvy strop: min. 8 mm
Pevnosť v tlaku > 2 N/mm²
Spotreba materiálu cca 14 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 10,5 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,61 W/(m.K)