PROFI Premium Kleber S2 Leicht

Ľahčené, vysoko flexibilné lepidlo s dlhým časom spracovateľnosti na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažieb

Kat.č. Balenie
6015 vrece vrece (15 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady Vhodný pre podlahové vykurovanie fliesenkleber_icon-grossformate.png
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa C2E S2


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Špeciálne lepidlo na tenkovrstvové lepenie všetkých typov keramických obkladových prvkov do formátu až 6 m², vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, určené aj pre podlahové vykurovanie.

Vlastnosti

Trieda C2ES2, nízka spotreba, vysoká prídržnosť k podkladu, dlhý otvorený čas, pre náročné aplikácie, mrazuvzdorné, vodoodolné.

Spotreba materiálu cca 1,8–4,2 kg/m² v závislosti na zubovom hladidle
Hrúbka vrstvy celoplošne 2–5 mm (lokálne do 10 mm)
Spotreba vody cca 5,2–5,8 litrov čistej vody/vrece
Hodnota pH 12
Trieda reakcie na oheň A1
Zaťažiteľnosť po cca 3 dňoch; pri vysokom vlhkostnom zaťažení po cca 7 dňoch; pre priemyselné objekty po cca 14 dňoch; na podlahové vykurovanie po cca 21 dňoch
Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 2 hodín(y)
Doba otvorenia (+20 °C) ≥ 40 minút
Škárovanie/pochôdznosť (+20 °C) cca po 24 hodinách
Pevnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká začiatočná prídržnosť–ťahom
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po ponorení do vody
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po uložení pri vyššej teplote
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania
Sklz NPD
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť ťahom po t ≥ 40 min. ≥ 0,5 N/mm²
Vysoko plastické lepidlo – priečna deformácia ≥ 5 mm
Klasifikácia C2ES2
Objemová hmotnosť 1100 kg/m³
Dynamický modul pružnosti ECu 5,5 GPa
Modul pružnosti v ťahu pri ohybe (pri 75 % zaťažení) 4,3 GPa