PROFI Premium Kleber S2 Leicht

Ľahčené, vysoko flexibilné lepidlo s dlhým časom spracovateľnosti na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažieb

Kat.č. Balenie
6015 vrece vrece (15 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady Vhodný pre podlahové vykurovanie Vhodný pre velké formáty
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa C2E S2


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Špeciálne lepidlo na tenkovrstvové lepenie všetkých typov keramických obkladových prvkov do formátu až 6 m², vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, určené aj pre podlahové vykurovanie.

Vlastnosti

Trieda C2ES2, nízka spotreba, vysoká prídržnosť k podkladu, dlhý otvorený čas, pre náročné aplikácie, mrazuvzdorné, vodoodolné.

Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 2 hodín(y)
Hrúbka vrstvy celoplošne 2–5 mm (lokálne do 10 mm)
Klasifikácia C2ES2 (podľa ÖNORM EN 12004)
Otvorený čas (+20 °C) cca 30 minút
Pevnosť spoja– začiatočná prídržnosť – ťahom ≥ 1 N/mm²
Plastické lepidlo – priečna deformácia ≥ 5 mm
Predĺžená otvorená doba: prídržnosť ťahom po t≥30 min. ≥ 0,5 N/mm²
Sklz NPD
Spárovanie/pochôdznosť (+20 °C) cca po 24 hodinách (resp. po stvrdnutí malty)
Spotreba materiálu cca 1,8–2,5 kg/m² v závislosti na zubovej špachtli
Spotreba vody cca 5,2–5,8 litrov čistej vody/vrece
Trieda reakcie na oheň A1 (podľa EN 13501-1)
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania ≥ 1 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po ponorení do vody ≥ 1 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote ≥ 1 N/mm²
Výdatnosť cca 6–8,3 na vrece
Zaťažiteľný po cca 3 dňoch; pri vysokom vlhkostnom zaťažení po cca 7 dňoch; pre priemyselné objekty po cca 14 dňoch; na podlahové vykurovanie po cca 21 dňoch