PROFI Premium Kleber C2TE

Zlepšené cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí

Kat.č. Balenie
6005 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady Vhodný pre podlahové vykurovanie Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png Skúšané podľa C2TE


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na lepenie nasiakavých aj spekaných obkladov a dlažieb, vrátane dlažieb na podlahovom vykurovaní. Vhodné na lepenie obkladov na sadrokartón, kameniny, klinkerov aj prírodného kameňa (nie mramoru).

Vlastnosti

Trieda C2TE, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.

Hrúbka vrstvy max. 5 mm
Otvorený čas (+20 °C) cca 30 minúta/minúty
Pevnosť spoja–vysoká začiatočná prídržnosť–ťahom ≥ 1,0 N/mm² (podľa EN 12004-2)
Predĺžená doba zavädnutia–prídržnosť ťahom ≥ ≥ 0,5 N/mm² nie menej ako
Sklz ≤ 0,5 mm (podľa EN 12004-2)
Spárovanie/pochôdznosť (+20 °C) min. po 24 hodinách
Spotreba materiálu cca 2–4 kg/m²
Spotreba vody 6,2–7 litrov čistej vody/25 kg vrece
Trieda reakcie na oheň A1
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po ponorení do vody ≥ 1,0 N/mm² (podľa EN 12004-2)
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote ≥ 1,0 N/mm² (podľa EN 12004-2)
Trvalá odolnosť spoja–vysoká prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania–rozmrazovania ≥ 1,0 N/mm² (podľa EN 12004-2)
Zrnitosť 0–0,7 mm