PROFI Premium Kleber C2TE

Zlepšené cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí

Kat.č. Balenie
6005 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady Vhodný pre podlahové vykurovanie
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa C2TE


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na lepenie nasiakavých aj spekaných obkladov a dlažieb, vrátane dlažieb na podlahovom vykurovaní. Vhodné na lepenie obkladov na sadrokartón, kameniny, klinkerov aj prírodného kameňa (nie mramoru).

Vlastnosti

Trieda C2TE, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.

Hrúbka vrstvy max. 5 mm
Otvorený čas (+20 °C) ≥ 30 minút
Pevnosť spoja ≥ 1,0 N/mm² vysoká začiatočná prídržnosť–ťahom
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť ťahom po t ≥ 30 min. ≥ 0,5 N/mm²
Škárovanie/pochôdznosť (+20 °C) min. po 24 hodinách
Sklz ≤ 0,5 mm
Spotreba materiálu cca 2–4 kg/m² v závislosti na zubovom hladidle
Spotreba vody cca 6,2–7 litrov čistej vody/25 kg vrece
Trieda reakcie na oheň A1
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1,0 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po ponorení do vody
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1,0 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po uložení při vyššej teplote
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1,0 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania
Zrnitosť ≤ 0,7 mm