PROFI Premium Kleber C2FT Rapid

Rýchlotvrdnúce zlepšené cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb

Kat.č. Balenie
6007 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady Rýchle vytvrdenie Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa C2FT


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Špeciálne na použitie pri požiadavke na rýchle vytvrdnutie a zaťažiteľnosť. Na lepenie nasiakavých a spekaných obkladov a dlažieb do formátu 60 x 60 cm, pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Vhodné na podlahové vykurovanie.

Vlastnosti

Trieda C2FT, znížený sklz, rýchlotvrdnúce, mrazuvzdorné.

Hrúbka vrstvy max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom lôžku)
Otvorený čas (+20 °C) cca 10 minút
Pevnosť spoja – prvotná prídržnosť – ťahom ≥ 0,5 N/mm²
Pevnosť spoja– začiatočná prídržnosť – ťahom ≥ 1 N/mm²
Predĺžená otvorená doba: prídržnosť ťahom po t≥10 min. ≥ 0,5 N/mm²
Sklz ≤ 0,5 mm
Spárovanie/pochôdznosť (+20 °C) cca po 3 hodinách
Spotreba materiálu cca 2–4 kg/m² v závislosti na zubovej špachtli
Spotreba vody cca 4,2–4,8 litrov čistej vody/25 kg vrece
Trieda reakcie na oheň A1 (podľa EN 13501-1)
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania ≥ 1 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po ponorení do vody ≥ 1 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote ≥ 1 N/mm²
Zaťažiteľný cca po 24 hodinách