PROFI Premium FLEX Kleber C2TES1 weiss

Biele flexibilné cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí

Kat.č. Balenie
6012 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady Vhodný pre podlahové vykurovanie Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa C2TE S1


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Ideálne na lepenie transparentných a priesvitných materiálov ako je napr. sklenená mozaika, ďalej na lepenie všetkých bežných typov obkladov a dlažieb pri náročných aplikáciách na terasách, balkónoch, schodiskách, bazénoch, na podlahových vykurovaniach apod.

Vlastnosti

Trieda C2TES1, biela farba, plasticita, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej mechanickej a teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.

Zrnitosť ≤ 0,7 mm
Spotreba materiálu cca 2–4 kg/m² v závislosti na zubovom hladidle
Hrúbka vrstvy celoplošne 2–5 mm (lokálne do 20 mm)
Spotreba vody cca 7–7,5 litrov čistej vody/vrece
Trieda reakcie na oheň A1
Doba otvorenia (+20 °C) cca 30 minút
Škárovanie/pochôdznosť (+20 °C) cca po 24 hodinách
Pevnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká začiatočná prídržnosť–ťahom
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po ponorení do vody
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po uložení pri vyššej teplote
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania
Sklz ≤ 0,5 mm
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť ťahom po t ≥ 30 min. ≥ 0,5 N/mm²
Plastické lepidlo – priečna deformácia ≥ 2,5 mm / < 5 mm