PROFI Premium FLEX Kleber C2TES1 weiss

Biele flexibilné cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí

Kat.č. Balenie
6012 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady Vhodný pre podlahové vykurovanie Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa C2TE S1


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Ideálne na lepenie transparentných a priesvitných materiálov ako je napr. sklenená mozaika, ďalej na lepenie všetkých bežných typov obkladov a dlažieb pri náročných aplikáciách na terasách, balkónoch, schodiskách, bazénoch, na podlahových vykurovaniach apod.

Vlastnosti

Trieda C2TES1, biela farba, plasticita, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej mechanickej a teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.

Hrúbka vrstvy celoplošne 2–5 mm (lokálne do 20 mm)
Otvorený čas (+20 °C) cca 30 minút
Pevnosť spoja– začiatočná prídržnosť – ťahom ≥ 1 N/mm²
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť ťahom po t ≥ 30 min. ≥ 0,5 N/mm²
Škárovanie/pochôdznosť (+20 °C) cca po 24 hodiny (resp. stvrdnutie malty)
Sklz ≤ 0,5 mm
Spotreba materiálu cca kg/m² v závislosti na zubovom hladidle
Spotreba vody cca litrov čistej vody/vrece
Trieda reakcie na oheň A1
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania ≥ 1 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po ponorení do vody ≥ 1 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote ≥ 1 N/mm²
Vysoko plastické lepidlo – priečna deformácia ≥ 2,5 mm / < 5 mm
Zrnitosť ≤ 0,7 mm