PROFI Natursteinkleber

Flexibilné strednovrstvé biele lepidlo na lepenie prírodného kameňa

Kat.č. Balenie
6013 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam Vhodný na kameň
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa C2TE S1


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na kladenie a usadzovanie nasiakavých i nenasiakavých kalibrovaných i nekalibrovaných prvkov z prírodného či umelého kameňa vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Lepidlo je určené aj pre náročné aplikácie na terasách, balkónoch apod.

Vlastnosti

Trieda C2TES1, zlepšené, deformovateľné, so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, mrazuvzdorné, znižuje tvorbu výkvetov.

Zrnitosť ≤ 1 mm
Spotreba materiálu cca 3,3 kg/m²/3 mm
Spotreba materiálu cca 27,5 kg/m²/25 mm
Spotreba materiálu – podrobnosti je silne závislá od výslednej hrúbky aplikačnej
Hrúbka vrstvy min. 3–25 mm
Hrúbka vrstvy dodatok celoplošná aplikácia až do tl. 25 mm
Spotreba vody cca 7–7,5 litrov čistej vody/vrece
Trieda reakcie na oheň A1
Zaťažiteľnosť po cca 3 dňoch; pri vysokom vlhkostnom zaťažení po cca 7 dňoch; pre priemyselné objekty po cca 14 dňoch; na podlahové vykurovanie po cca 21 dňoch
Doba otvorenia (+20 °C) ≥ 30 minút
Škárovanie/pochôdznosť (+20 °C) cca po 24 hodinách (resp. stvrdnutí malty)
Pevnosť spoja ≥ 1,0 N/mm² vysoká začiatočná prídržnosť–ťahom
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1,0 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po ponorení do vody
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1,0 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po uložení pri vyššej teplote
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1,0 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania
Sklz ≤ 0,5 mm
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť ťahom po t ≥ 30 min. ≥ 0,5 N/mm²
Plastické lepidlo – priečna deformácia ≥ 2,5 < 5 mm