PROFI Natursteinkleber Nový

Flexibilné strednovrstvé lepidlo na lepenie prírodného kameňa

Kat.č. Balenie
6013 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam Vhodný na kameň
Skúšané podľa C2TE S1


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Na kladenie a usadzovanie nasiakavých i nenasiakavých kalibrovaných i nekalibrovaných prvkov z prírodného či umelého kameňa vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Lepidlo je určené aj pre náročné aplikácie na terasách, balkónoch apod.

Vlastnosti

Trieda C2TES1, zlepšené, deformovateľné, so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, mrazuvzdorné.

Hrúbka vrstvy min. 3–25 mm
Hrúbka vrstvy dodatok
Otvorený čas (+20 °C) cca 30 minút
Pevnosť spoja– začiatočná prídržnosť – ťahom ≥ 1,0 N/mm²
Plastické lepidlo – priečna deformácia ≥ 2,5 mm / < 5 mm
Predĺžená otvorená doba: prídržnosť ťahom po t≥30 min. ≥ 1,0 N/mm²
Sklz ≤ 0,5 mm
Spárovanie/pochôdznosť (+20 °C) cca po 24 hodiny (resp. stvrdnutie malty)
Spotreba materiálu cca 3,3 kg/m²/3 mm
Spotreba materiálu cca 27,5 kg/m²/25 mm
Spotreba materiálu – podrobnosti
Spotreba vody cca 7–7,5 litrov čistej vody/vrece
Trieda reakcie na oheň A1 (podľa EN 13501-1)
Trvalá odolnosť spoja – prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania–rozmrazovania ≥ 1,0 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – prídržnosť–ťahom po ponorení do vody ≥ 1,0 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – prídržnosť–ťahom po uložení při vyššej teplote ≥ 1,0 N/mm²
Zaťažiteľný
Zrnitosť ≤ 1 mm