PROFI Kleber C1T

Cementové lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri

Kat.č. Balenie
2600 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa C1T


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na kladenie obkladových prvkov a dlažieb s nasiakavým alebo hutným črepom. Nie je vhodné na podklady so zabudovaným vykurovaním.

Vlastnosti

Trieda C1T, znížený sklz, dobrá spracovateľnosť.

Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 2 hodín(y)
Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 2 hodín(y)
Hrúbka vrstvy max. 5 mm
Hrúbka vrstvy max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom lôžku)
Otvorený čas (+20 °C) cca 30 minút
Pevnosť spoja– začiatočná prídržnosť – ťahom ≥ 0,5 N/mm²
Pevnosť spoja– začiatočná prídržnosť – ťahom ≥ 0,5 N/mm²
Sklz ≤ 0,5 mm
Sklz ≤ 0,5 mm
Spárovanie/pochôdznosť (+20 °C) min. po 24 hodinách
Spárovanie/pochôdznosť (+20 °C) cca po 24 hodiny (resp. stvrdnutie malty)
Spotreba materiálu cca 2–4 kg/m²
Spotreba materiálu cca 2–4 kg/m² v závislosti na zubovej špachtli
Spotreba vody cca 6–6,5 litrov čistej vody/25 kg vrece
Spotreba vody cca 5–5,5 litrov čistej vody/vrece
Trieda reakcie na oheň A1 (podľa EN 13501-1)
Trieda reakcie na oheň A1
Trvalá odolnosť spoja – prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania–rozmrazovania NPD
Trvalá odolnosť spoja – prídržnosť–ťahom po ponorení do vody ≥ 0,5 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – prídržnosť–ťahom po uložení při vyššej teplote NPD
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po ponorení do vody ≥ 0,5 N/mm²
Zaťažiteľný cca po 3 dni/dňoch
Zrnitosť ≤ 0,7 mm