PROFI Kleber C1T

Cementové lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri

Kat.č. Balenie
2600 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady
Skúšané podľa C1T


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na kladenie obkladových prvkov a dlažieb s nasiakavým alebo hutným črepom. Nie je vhodné na podklady so zabudovaným vykurovaním.

Vlastnosti

Trieda C1T, znížený sklz, dobrá spracovateľnosť.

Zrnitosť ≤ 0,7 mm
Spotreba materiálu cca 2–4 kg/m²
Hrúbka vrstvy max. 5 mm
Spotreba vody cca 6–6,5 litrov čistej vody/25 kg vrece
Trieda reakcie na oheň A1
Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 2 hodín(y)
Doba otvorenia (+20 °C) ≥ 20 minút
Škárovanie/pochôdznosť (+20 °C) min. po 24 hodinách
Pevnosť spoja ≥ 0,5 N/mm² začiatočná prídržnosť–ťahom
Trvalá odolnosť spoja ≥ 0,5 N/mm² prídržnosť–ťahom po ponorení do vody
Trvalá odolnosť spoja NPD N/mm² prídržnosť–ťahom po uložení při vyššej teplote
Trvalá odolnosť spoja NPD N/mm² prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania–rozmrazovania
Sklz ≤ 0,5 mm