PROFI Kleber C1T

Cementové lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri

Kat.č. Balenie
2600 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png Skúšané podľa C1T


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na kladenie obkladových prvkov a dlažieb s nasiakavým alebo hutným črepom. Nie je vhodné na podklady so zabudovaným vykurovaním.

Vlastnosti

Trieda C1T, znížený sklz, dobrá spracovateľnosť.

Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 2 hodina/hodiny
Hrúbka vrstvy max. 5 mm
Pevnosť spoja– začiatočná prídržnosť – ťahom ≥ 0,5 N/mm²
Sklz ≤ 0,5 mm
Spárovanie/pochôdznosť (+20 °C) min. 24 hodina/hodiny
Spotreba materiálu cca 2–4 kg/m²
Trieda reakcie na oheň A1 (podľa EN 13501-1)
Zrnitosť 0–0,7 mm