PROFI Kleber C1T

Cementové lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri

Kat.č. Balenie
2600 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png Skúšané podľa C1T


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na kladenie obkladových prvkov a dlažieb s nasiakavým alebo hutným črepom. Nie je vhodné na podklady so zabudovaným vykurovaním.

Vlastnosti

Trieda C1T, znížený sklz, dobrá spracovateľnosť.

Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 2 hodina/hodiny
Hrúbka vrstvy max. 5 mm
Pevnosť spoja– začiatočná prídržnosť – ťahom ≥ 0,5 N/mm²
Sklz ≤ 0,5 mm
Spárovanie/pochôdznosť (+20 °C) min. po 24 hodinách
Spotreba materiálu cca 2–4 kg/m²
Spotreba vody cca 6–6,5 litrov čistej vody/25 kg vrece
Trieda reakcie na oheň A1
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po ponorení do vody ≥ N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote NPD
Trvalá odolnosť spoja–vysoká prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania–rozmrazovania NPD
Zrnitosť 0–0,7 mm