PROFI Flexkleber

Zlepšené cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí

Kat.č. Balenie
6008 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady Vhodný pre podlahové vykurovanie Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa C2TE


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na lepenie nasiakavých aj spekaných obkladov a dlažieb, vrátane dlažieb na podlahovom vykurovaní. Vhodné na lepenie obkladov na sadrokartón, kameniny, klinkery aj prírodného kameňa (nie mramoru).

Vlastnosti

Trieda C2TE, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.

Zrnitosť ≤ 0,7 mm
Spotreba materiálu cca 2–4 kg/m² v závislosti na zubovom hladidle
Hrúbka vrstvy max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom lôžku)
Spotreba vody cca 6,2–7 litrov čistej vody/vrece
Trieda reakcie na oheň A1
Zaťažiteľnosť po cca 3 dňoch; pri vysokom vlhkostnom zaťažení po cca 21 dňoch; pre podlahové vykurovanie a pre priemyselné oblasti po cca 28 dňoch
Doba otvorenia (+20 °C) ≥ 30 minút
Škárovanie/pochôdznosť (+20 °C) cca po 24 hodinách (resp. po stvrdnutí malty)
Pevnosť spoja ≥ 1 N/mm² začiatočná prídržnosť–ťahom
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po ponorení do vody
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po uložení pri vyššej teplote
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania
Sklz ≤ 0,5 mm
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť ťahom po t ≥ 30 min. ≥ 0,5 N/mm²
Klasifikácia C2TE