PURBRICK

Polyuretánová pena na lepenie presných murovacích materiálov

Kat.č. Balenie
5932 Kartuša kartuša (875 ml)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Zvýšená flexibilita Rýchle vytvrdenie


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Na tenkovrstvové murovanie presných tvárnic a dielcov z pórobetónu a brúsených tehál s hrúbkou škár v rozmedzí 1 až 2 mm. Umožňuje prácu pri teplotách až do -10 °C.

Vlastnosti

Vysoká pevnosť a flexibilita spoja, mrazuvzdornosť, odolnosť proti plesniam.

Výdatnosť 5–10 m² z kartuše
Teplota spracovania -10 – +30 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/(m·K)