PROFI Dämm-Mörtel

Vápennocementová vysoko tepelnoizolačná murovacia malta

Kat.č. Balenie
4010 vrece vrece (40 l)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Tepelnoizolačný


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na murovanie všetkých bežných pálených murovacích materiálov, najmä tepelnoizolačných blokov. Je určená na murovanie obvodových, nosných aj výplňových stien a priečok pri budovách do výšky dvoch podlaží.

Vlastnosti

Pevnosť v tlaku min. 5 N/mm², výborné tepelnoizolačné vlastnosti, zamedzuje vzniku tepelných mostov.

Hrúbka vrstvy cca 12 mm hrúbka ložnej škáry
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 600 kg/m³
Pevnosť v tlaku > 5 N/mm²
Spotreba materiálu podľa spracovávaného muriva podľa spracovávaného muriva
Spotreba vody cca 18 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,14 W/(m.K)
Výdatnosť 1 vrece = cca 40 l mokrej malty