Spoločnosť Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Úspory energie v spoločnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. reg. č. CZ.01.3.10 / 0.0 / 0.0 / 16_061 / 0011962, ktorého cieľom je realizácia týchto opatrení v areáli firmy:
Zlepšeniu tepelnotechnických vlastností budovy výskumu, modernizácia osvetlenia v rámci budov areálu, modernizácia systému vykurovania administratívnej budovy a inštalácia fotovoltaickej elektrárne pre vlastnú spotrebu podniku.