EU+OPPIK+MPO

Spoločnosť Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Inovácia v spoločnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. reg. č. CZ.01.1.02 / 0.0 / 0.0 / 16_049 / 0009125, ktorého cieľom je:
Zavedenie inovovaného produktu – inovované tenkovrstvové cementové vyrovnávacie hmoty do sériovej výroby s dôrazom na ochranu životného prostredia a s tým súvisiace obstaranie technológií.