Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c
61900 Brno
info@profibaustoffe.cz
Tel.: +43 2576/2320-0

Logo klein

Vyhlásenie zodpovednosti

Účelom webových stránok firmy Profibaustoffe CZ, s.r.o. je podávanie informácií o našej spoločnosti, našich službách a produktoch. Preto neobsahuje žiadne ponuky v právnom zmysle. Webové stránky boli zostavené podľa najlepšieho vedomia, ale nie je zaručené, že uvedené informácie sú bezchybné a kompletné. Profibaustoffe CZ, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek svoje webové stránky upraviť alebo zmeniť či odstrániť informácie. Profibaustoffe CZ, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody a následné škody vzniknuté v dôsledku používania informácií a materiálov z webových stránok Profibaustoffe CZ, s.r.o., alebo cez prístup získaný v odkaze na inej webovej stránke.

Ochrana osobních údajov Google Analytics (Formulácia Google):

Účelom webových stránok firmy Profibaustoffe CZ, s.r.o. je podávanie informácií o našej spoločnosti, našich službách a produktoch. Preto neobsahuje žiadne ponuky v právnom zmysle. Webové stránky boli zostavené podľa najlepšieho vedomia, ale nie je zaručené, že uvedené informácie sú bezchybné a kompletné. Profibaustoffe CZ, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek svoje webové stránky upraviť alebo zmeniť či odstrániť informácie. Profibaustoffe CZ, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody a následné škody vzniknuté v dôsledku používania informácií a materiálov z webových stránok Profibaustoffe CZ, s.r.o., alebo cez prístup získaný v odkaze na inej webovej stránke.