Vo štvrtok 24.6.2021 sa oblasťou Breclavska a Hodonínska prehnalo veľmi silné tornádo a spôsobilo nevídané škody. Po overení aktuálnych potrieb sme sa rozhodli obetiam tejto prírodnej katastrofy v rámci našich možností pomôcť. Bezplatne sme dodali do najviac zasiahnutých obcí, teda do Mikulčíc, Lužíc, Moravské Novej Vsi a do Hrušiek vybraný tovar v hodnote 300.000, –…

Máme veľkú radosť, že v rámci koncernu sa stala spoločnosť Profibaustoffe Austria víťazom testu Market Institut v kategórii “CENA – VÝKON” na trhu stavebných materiálov. Gratulujeme!

Spoločnosť Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Úspory energie v spoločnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. reg. č. CZ.01.3.10 / 0.0 / 0.0 / 16_061 / 0011962, ktorého cieľom je realizácia týchto opatrení v areáli firmy: Zlepšeniu tepelno–technických vlastností budovy výskumu, modernizácia osvetlenia v rámci budov areálu, modernizácia systému vykurovania administratívnej budovy a inštalácia fotovoltaickej elektrárne pre vlastnú…

Stále vplyvy okolitého prostredia, ako sú slnečné žiarenie, UV žiarenie, dážď a teplotné výkyvy, spôsobujú časom vyblednutie každej fasády. Známky blednutiu a zašpineniu fasády sú často zreteľné už za päť rokov. Pre uchovanie trvalého reprezentatívneho vzhľadu stavby je nutné pravidelné vykonávanie renovačných prác, zahŕňajúcich čistenie alebo nové nátery. Táto skutočnosť vedie k zvyšovaniu nákladov na…

Spoločnosť Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Inovácia v spoločnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. reg. č. CZ.01.1.02 / 0.0 / 0.0 / 16_049 / 0009125, ktorého cieľom je: “Zavedenie inovovaného produktu – inovované tenkovrstvové cementové vyrovnávacie hmoty do sériovej výroby s dôrazom na ochranu životného prostredia a s tým súvisiace obstaranie technológií“.

IGRÁČEK oslavuje v tomto roku štyridsať rokov od svojho vzniku. Pri príležitosti tohto jubilea prebieha putovná výstava Fenomén IGRÁČEK, ktorá práve prebieha vo Vlastivednom múzeu v Kyjove. Podobne ako aj v iných mestách Českej republiky budú mať návštevníci možnosť zhliadnuť nové figúrky s modernými prvkami a doplnkami, medzi ktorými nájdu aj PROFI murára s bielou…