PROFI Porotmel

Suchá maltová směs pro přípravu lepicího tmelu na zdění přesných pórobetonových tvárnic a dílců

Kat.č. Balení
3780 pytel pytel (25 kg)

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro tenkovrstvé zdění přesných tvárnic, dílců z pórobetonu a lehčených materiálů.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný