PROFI Dämm-Mörtel

Vysoce tepelněizolační zdicí malta

Kat.č. Balení
4010 pytel pytel (40 l)

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Vápenocementová tepelně izolační zdicí malta pro zdění všech běžných pálených zdicích materiálů. Je určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí, dvoupodlažních budov a příček.

Vlastnosti

Suchá maltová směs tepelně izolační zdicí malty pro běžné zdění z pálených zdicích materiálů s pevností v tlaku po 28 dnech min. 5,0 MPa.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Tepelněizolační