PROFI Baukleber

Univerzální stavební lepidlo a stěrkovací hmota pro vnitřní použití

Kat.č. Balení
3781 pytel pytel (25 kg)

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Je určena pro stěrkování povrchu pórobetonu a omítek v interiéru, bandážování přechodů materiálů před omítáním, lepení přesných tvárnic z pórobetonu a dalších materiálů.

Vlastnosti

Tenkovrstvá spojovací malta s pojivem na bázi cementu, dobrá přídržnost na vápenocementové omítce a pórovitých zdicích tvárnicích, vyhovuje požadavkům ČSN EN 12004 jako lepidlo třídy C1T pro vnitřní použití.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný