PROFI Dur 4 mm

Vápenocementová zdicí malta s pevností v tlaku 5/10 N/mm²

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
1570 pytel PROFI DUR 50 (5 N/mm²) pytel (40 kg) ks 148,00 179,08
1550 silo PROFI DUR 50 (5 N/mm²) silo t 3 700,00 4 477,00
1620 pytel PROFI DUR 100 (10 N/mm²) pytel (40 kg) ks 168,00 203,28
1600 silo PROFI DUR 100 (10 N/mm²) silo t 4 200,00 5 082,00

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Zdění všech běžných pálených zdicích materiálů a tepelněizolačních bloků. Pro obvodové, nosné i výplňové zdivo budov.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost.

Spotřeba materiálu cca 150–200 kg/m³ zdiva
Vydatnost 1570: 1 pytel = cca 24 l mokré malty
Vydatnost 1550: 1 t = cca 600 l mokré malty
Vydatnost 1620: 1 pytel = cca 24 l mokré malty
Vydatnost 1600: 1 t = cca 600 l mokré malty
Tloušťka vrstvy cca 12 mm tloušťka ložné spáry
Spotřeba vody cca 5 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku DUR 50 cca 5 N/mm² (třída M5)
Pevnost v tlaku DUR 100 cca 10 N/mm² (třída M10)
Koeficient tepelné vodivosti λ 1,11 W/(m·K)