PROFI Dämm-Mörtel

Vápenocementová vysoce tepelněizolační zdicí malta

Kat.č. Balení
4010 pytel pytel (40 l)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Tepelněizolační


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro zdění všech běžných pálených zdicích materiálů, zejména tepelněizolačních bloků. Je určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček u budov do výšky dvou podlaží.

Vlastnosti

Pevnost v tlaku min. 5 N/mm², výborné tepelněizolační vlastnosti, zamezuje vzniku tepelných mostů.

Koeficient tepelné vodivosti λ 0,14 W/(m.K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 600 kg/m³
Pevnost v tlaku > 5 N/mm²
Spotřeba materiálu podle zpracovávaného zdiva podle zpracovávaného zdiva
Spotřeba vody cca 18 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy cca 12 mm tloušťka ložné spáry
Vydatnost 1 pytel = cca 40 l mokré malty