PROFI Baukleber

Univerzální cementové stavební lepidlo a stěrkovací hmota pro vnitřní použití

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
3781 pytel pytel (25 kg) ks 132,00 159,72

Vnitřní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro stěrkování pórobetonu a omítek, bandážování přechodů materiálů před omítáním. Pro tenkovrstvé lepení přesných tvárnic z pórobetonu a dalších materiálů, např. keramického zdiva a pro lepení nasákavých keramických obkladů a dlažeb.

Vlastnosti

Dobrá přídržnost k podkladu, vyhovuje požadavkům jako lepidlo třídy C1T.

Spotřeba materiálu cca 1,6 kg/m²/mm
Spotřeba vody cca 6,5–7 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku 3,5–7,5 N/mm² (CS III)
Pevnost v tahu za ohybu > 2,5 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1500 kg/m²
Faktor difúzního odporu μ cca 15
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,6 W/(m·K)
Absorpce vody Wc0
Přídržnost k pórobetonu a keramickým zdícím tvárnicím > 0,5 N/mm²