PROFI Spachtel ZF

Bezcementová hmota určená pro stěrkování a přichycení výztužné tkaniny

Kat.č. Balení
8041 kbelík (25 kg)

Technický list
Bezpečnostní list

Popis

Oblast použití

Používá se na sanaci trhlin na povrchu starých zateplovacích systémů, omítek nebo betonových konstrukcí.

Vlastnosti

Lepicí malta a stěrková hmota pro tepelně izolační fasádní systémy s dostatečně tuhým izolantem ( desky z expandovaného polystyrenu a minerální vlny).


Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční Vodoodpudivý Přemostění trhlin Zvýšená flexibilita