PROFI Klebespachtel V30

Lepící a stěrková hmota do zateplovacích systémů ETICS

Kat.č. Balení
6725 pytel pytel (25 kg)
6734 silo pytel

Technický list
Prohlášení o vlastnostech EPS
Prohlášení o vlastnostech minerální vlna

Popis

Oblast použití

Používá se při realizaci zateplení fasád (ETICS) jako lepící malta, kterou se desky izolantu lepí na dostatečně soudržný a únosný podklad. Zároveň se tento materiál používá na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou tkaninou ze skelných vláken, která se nanáší na svrchní stranu připevněných desek izolantu.

Vlastnosti

Lepicí malta a stěrková hmota pro lepení a stěrkování izolačních materiálů v zateplovacích systémech ETICS, zrno do 0,6 mm.


Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu