PROFI Klebespachtel E

PROFI Klebespachtel

Lepící a stěrkovací hmota pro fasádní desky z expandovaného polystyrenu

Kat.č. Balení
3750 pytel pytel (25 kg)
3740 silo silo

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech EPS

Popis

Oblast použití

Používá se při realizaci zateplení fasád (ETICS) s polystyrenem jako lepící malta, kterou se desky izolantu lepí na dostatečně soudržný a únosný podklad. Zároveň se tento materiál používá na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou tkaninou ze skelných vláken, která se nanáší na svrchní stranu připevněných desek izolantu.

Vlastnosti

Lepicí malta a stěrková hmota pro lepení a stěrkování izolačních materiálů EPS v zateplovacích systémech ETICS, zrno do 0,5 mm.


Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční Vodoodpudivý Přemostění trhlin Zvýšená flexibilita Rychlé vytvrzení