PROFI Silikatputz

Pastovitá strukturální omítka na silikátové bázi k okamžitému použití

Kat.č. Balení
7220 kbelík hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg)
7230 kbelík hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg)

Venkovní použití Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difuzně otevřený Barevný produkt k dispozici Zvýšená flexibilita


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech EPS
Prohlášení o vlastnostech minerální vlna

Popis

Oblast použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFI ETICS s izolanty z EPS a MW, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betonové podklady.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost, zvýšená odolnost proti růstu bakterií a plísní, velmi dobrá paroproustnost, stálobarevná, široká nabídka barev.

Faktor difúzního odporu μ cca 30
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,7 W/(m·K)
Spotřeba materiálu 7220: cca 2,3 kg/m²
Spotřeba materiálu 7230: cca 2,9 kg/m²
Tloušťka vrstvy 1,5 a 2 mm