PROFI Akrylatputz O 5 % účinnější!

PROFI Kunstharzputz

Pastovitá strukturální omítka na bázi akrylátové disperze k okamžitému použití

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
7350 kbelík hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg) kg 62,00 75,02

Venkovní použití Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_organisch.png Icon_hydrophob.png Barevný produkt k dispozici Zvýšená flexibilita
Profi_NXTGen-LOGO_wabe.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech EPS

Popis

Oblast použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFI ETICS zejména s izolantem z EPS, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betonové podklady.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost, elastická, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, široká nabídka barev.

Spotřeba materiálu 7350: cca 2,3 kg/m²
Spotřeba materiálu 7360: cca 2,9 kg/m²
Spotřeba materiálu 7380: cca 3,8 kg/m²
Tloušťka vrstvy 1,5–3 mm
Faktor difúzního odporu μ cca 130
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,7 W/(m·K)