PROFI Akrylatputz

PROFI Kunstharzputz

Pastovitá strukturální omítka na bázi akrylátové disperze k okamžitému použití

Kat.č. Balení
7350 kbelík hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg)

Venkovní použití Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_organisch.png Icon_hydrophob.png Barevný produkt k dispozici Zvýšená flexibilita


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech EPS

Popis

Oblast použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFI ETICS zejména s izolantem z EPS, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betonové podklady.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost, elastická, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, široká nabídka barev.

Faktor difúzního odporu μ cca 130
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,7 W/(m.K)
Spotřeba materiálu 7340: cca 1,5 kg/m²
Spotřeba materiálu 7350: cca 2,3 kg/m²
Spotřeba materiálu 7360: cca 2,9 kg/m²
Spotřeba materiálu 7380: cca 3,8 kg/m²
Spotřeba materiálu 7370: cca 2,6 kg/m²
Tloušťka vrstvy 1–3 mm (na ETICS min. 1,5 mm)