PROFI Klebespachtel E

PROFI Klebespachtel

Lepicí a stěrková hmota pro fasádní desky z minerální vaty, expandovaného a extrudovaného polystyrenu

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
3750 pytel pytel (25 kg) ks 382,00 462,22
3740 silo silo t 15 280,00 18 488,80

Venkovní použití Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_organisch.png Přemostění trhlin Zvýšená flexibilita Rychlé vytvrzení


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech EPS

Popis

Oblast použití

Pro lepení izolačních desek z MW, EPS, XPS, soklových desek a desek typu perimetr v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost, vysoká flexibilita a přídržnost k podkladu i izolantu, schopnost překrytí trhlin, vysoce voděodolná.

Spotřeba materiálu lepení cca 4–6 kg/m²
Spotřeba materiálu stěrkování cca 4,5–9 kg/m²
Spotřeba materiálu – podrobnosti stěrkování MW: cca 5–9 kg/m²
Spotřeba materiálu – podrobnosti stěrkování EPS: cca 4,5–7,5 kg/m²
Tloušťka vrstvy stěrkování: min. 3 mm do max. 5 mm (EPS) resp. min. 4 mm do max. 7 mm (MW)
Spotřeba vody cca 6 litrů čisté vody/pytel
Faktor difúzního odporu μ cca 30
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,8 W/(m·K)