PROFI Dickschichtklebespachtel

Lehčená silnovrstvá lepicí a stěrková malta pro tepelněizolační fasádní desky

Kat.č. Balení
3791 pytel pytel (25 kg)
3790 silo silo

Venkovní použití Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_organisch.png Přemostění trhlin Zvýšená flexibilita Rychlé vytvrzení


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech EPS
Prohlášení o vlastnostech minerální vlna

Popis

Oblast použití

Pro lepení tepelněizolačních desek z EPS a MW a pro vytváření výztužné vrstvy s vloženou výztužnou tkaninou v ETICS. Lze použít také pro vyrovnání nerovností podkladu.

Vlastnosti

Dobrá přídržnost k podkladu a izolantu, pro větší tloušťku výztužné vrstvy (až 7 mm).

Faktor difúzního odporu μ cca 30
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,8 W/(m·K)
Spotřeba materiálu – podrobnosti stěrkování MW: cca 5–9 kg/m²
Spotřeba materiálu – podrobnosti stěrkování EPS: cca 4–9 kg/m²
Spotřeba materiálu lepení cca 4–6 kg/m²
Spotřeba materiálu stěrkování cca 4–9 kg/m²
Spotřeba vody cca 5,5–6 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy Stěrkování: min. 3 mm do max. 7 mm (EPS) resp. min. 4 mm do max. 7 mm (MW)