PROFI Fugenflot

Sádrový tmel pro montáž sádrokartonových desek

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
5641 pytel (5 kg) kg 38,00 45,98
5642 pytel (20 kg) kg 36,00 43,56

Použití na stěnu Použití na strop Rychlé vytvrzení Zpracování: ruční


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Sypká hmota určená pro přípravu tmele pro vyplňování spár a spojů mezi sádrokartonovými deskami a pro vyplnění trhlin a spár ve zdivu a v omítce. Tmel je určen pro ruční i strojní zpracování ve vnitřním prostředí budov. Není vhodný do trvale vlhkých a mokrých provozů.

Vlastnosti

Výborná zpracovatelnost, nízká objemová hmotnost, minimalizuje propadání tmelené spáry a tím počet operací nutných pro dosažení plošné rovinnosti.

Barva bílá
Spotřeba materiálu cca 0,3 kg/bm hrany HRAK
Spotřeba vody cca 2,2–2,4 litrů čisté vody/5 kg pytel
Spotřeba vody cca 8,8–9,6 litrů čisté vody/20 kg pytel
Pevnost v tahu za ohybu min. 0,3 N/mm²
Přídržnost min. 0,25 N/mm²
Třída reakce na oheň A1
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 40–60 minut