Barytový betonový potěr

Betonový potěr s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Kat.č. Balení
9016 pytel pytel (40 kg)

Technický list

Popis

Oblast použití

Pro vytvoření stínících vrstev, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické betonové vrstvy v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG.

Vlastnosti

Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 4 N/mm²
Pevnost v tlaku po 28 dnech > 35 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 30 kg/m²/cm