Barytová stínící malta výplňová

Výplňová hmota s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Kat.č. Balení
9015 pytel pytel (40 kg)

Technický list

Popis

Oblast použití

Pro vyplňování sendvičových příček v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG. Hmota se použije jako výplň mezi zdivo a zděnou přizdívku.

Vlastnosti

Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.

Objemová hmotnost v suchém stavu cca 3000 kg/m³
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 5 N/mm²
Pevnost v tlaku po 28 dnech > 40 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 30 kg/m²/cm