Barytová jádrová omítka

Jádrová omítka s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Kat.č. Balení
9014 pytel pytel (40 kg)

Popis

Oblast použití

Pro omítání stěn v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG.

Vlastnosti

Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 1 N/mm²
Přídržnost po 28 dnech > 0,35 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 25 kg/m²/cm