PROFI PUR pěna pistolová

Jednosložková polyuretanová montážní a konstrukční pěna

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
5927 Kartuše kartuše (750 ml) ks 178,00 215,38

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Popis

Oblast použití

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní. Pro izolace potrubních systémů, utěsňování průchodů ve stěnách a vyplňování dutin. Akustická i tepelná izolace.

Vlastnosti

Vynikající přilnavost k podkladu, vysoká odolnost proti stárnutí, efektivní výplňový materiál.

Konečné vytvrzení min. 24 hodin(y)
Teplota kartuše +15 až +30 °C
Barva světle žlutá
Vydatnost cca 45 l z kartuše
Pevnost v tlaku 0,05 N/mm²
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,036 W/(m·K)
Absorpce vody 2,5 % po 24 hodinách
Třída reakce na oheň B3
Hustota 18–22 kg/m³
Rozpustnost aceton
Konzistence při zpracování tixotropní pěnová hmota
Pevnost v tahu 0,14 N/mm²
Teplotní odolnost pěny -50 až +90 °C
Rozměrová stabilita 3–5 %
Řezatelnost 30–40 minut
Vytvoření škraloupu 10–14 minut