PROFI PUR pěna nízkoexpanzní pistolová

Nízkoexpanzní jednosložková polyuretanová montážní a konstrukční pěna

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
5928 Kartuše kartuše (760 ml) ks 198,00 239,58

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Popis

Oblast použití

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní při požadavku na minimální expanzi. Pro utěsňování průchodů ve stěnách, výplň obkladů, pro izolaci a zateplování střešních konstrukcí apod.

Vlastnosti

Nízká roztažnost, zvýšená pevnost, vynikající přilnavost k podkladu, vysoká odolnost proti stárnutí, vlhkosti a růstu plísní a hub.

Teplota kartuše +15 až +30 °C
Konečné vytvrzení min. 24 hodin(y)
Barva světle žlutá
Vydatnost až 55 l z kartuše
Pevnost v tlaku 0,22 N/mm²
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,03 W/(m·K)
Absorpce vody 0,6 % po 24 hodinách
Třída reakce na oheň B3
Hustota cca 22–25 kg/m³
Teplotní odolnost -60 až +100 °C
Rozpustnost aceton
Konzistence při zpracování tixotropní pěnová hmota
Pevnost v tahu 0,14 N/mm²
Rozměrová stabilita 0–1 %
Řezatelnost 35–45 minut
Vytvoření škraloupu 5–7 minut