PROFI Chemická kotva POLYESTER

Chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
5921 Kartuše kartuše (300 ml) ks 195,00 235,95
5922 Kartuše kartuše (420 ml) ks 245,00 296,45

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Vhodná pro střední zatížení. Použitelná také jako výplňový materiál trhlin a mezer.

Vlastnosti

Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím, nízký zápach, VOC klasifikace A+, neobsahuje styren.

Konečné vytvrzení 24 hodin (ukončení chemické reakce)
Spotřeba materiálu viz upozornění
Zatížitelnost viz upozornění
Chemická odolnost odolná vůči vodě, benzínu, kyselině chlorovodíkové