PROFI sanační podhoz

PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz

Vyrovnávací omítka a omítka pro ukládání solí, na vlhké a zasolené zdivo

Kat.č. Balení
3570 pytel pytel (40 kg)
3580 silo silo

WTA


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

V sanačním systému PROFI WTA slouží k vyrovnání hrubých nerovností omítaného podkladu a jako vrstva pro ukládání škodlivých solí. Používá se v případech, kdy je podklad nadměrně prosolený. Vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti

Sanační suchá omítková směs jako systémová složka sanačního systému PROFI WTA. Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, zrno do 4 mm.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difuzně otevřený Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím