PROFI Plus – sanační omítka

PROFI Poretec WTA Sanierplus

Ruční a strojní bílá sanační omítka na vlhké a zsolené zdivo

Kat.č. Balení
3540 pytel pytel (40 kg)
3640 silo silo

WTA


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Omítka je určená na opravy a sanace vlhkého zdiva uvnitř i vně budov. U novostaveb se používá převážně pro úpravu soklů nebo tam, kde voda nebo solné roztoky působí přímo na povrch stavby. Vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti

Suchá sanační omítková směs na vlhké zdivo pro ruční i strojní zpracování. Vnitřní i venkovní použití. Hotová omítka odpuzuje vodu, ale současně propouští optimálně vodní páry. Je odolná proti působení solných roztoků a zabraňuje transportu solí na povrch omítky. Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, zrno do 1,2 mm.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difuzně otevřený Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím