PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel 4 mm

Hydrofilní omítka na bázi přírodního hydraulického vápna, ruční zpracování

Kat.č. Balení
3606 pytel pytel (40 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difuzně otevřený


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Omítka je určená především pro renovaci historických staveb, jako vyrovnávací a zdicí malta, ruční zpracování, vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti

Velmi dobře zpracovatelná suchá omítková směs s nízkým difúzním odporem, mrazuvzdorná.

Faktor difúzního odporu μ cca 10
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 1,17 W/(m·K) (tabulková hodnota, P = 50 %)
Objemová hmotnost cca 1850 kg/m³
Pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 1,7 kg/l mokré malty
Spotřeba vody cca 6,5–7 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy podle použití
Velikost zrna 4 mm
Vydatnost 0,6 l čerstvé malty/kg suché malty