PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 2 mm

Hydrofilní omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna na mírně vlhké a zasolené zdivo, ruční zpracování

Kat.č. Balení
3584 pytel pytel (40 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difuzně otevřený Zvýšená flexibilita


Bezpečnostní list

Popis

Oblast použití

Pro nové i staré zdivo, především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. Určena na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

Hydrofilní, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost, ruční zpracování.

Faktor difúzního odporu μ cca 6
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)
Objem pórů cca 45 %
Objemová hmotnost cca 1550 kg/m³
Obsah pórů cca 28 %
Pevnost v tlaku cca 1,3 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 12 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 6 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy celková tloušťka omítky: min. 20 mm
Tloušťka vrstvy jednotlivé vrstvy omítky: max. 20 mm