PROFI Poretec NHL Kalkglätte

Hydrofilní vápenná stěrkovací hmota pro vytvoření hladkého povrchu, ruční zpracování

Kat.č. Balení
6709 pytel pytel (15 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difuzně otevřený
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro vnitřní i venkovní použití, k renovaci starých objektů a pro památkovou péči. Pro stavebně hodnotné novostavby. Systémová složka pro PROFI Poretec NHL-System.

Vlastnosti

Dokonale hladký povrch, nízký difúzní odpor, velmi dobrá zpracovatelnost, neobsahuje cement.

Faktor difúzního odporu μ cca 12
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,47 W/(m·K) (tabulková hodnota, P = 50 %)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1300 kg/m³
Spotřeba materiálu cca 1,25 kg/m²/mm
Spotřeba vody cca 6–6,5 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy cca 2–4 mm (2 vrstvy)
Třída pevnosti cca 1 N/mm²