PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,4 mm

Štuková jemná omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro ruční zpracování

Kat.č. Balení
3614 pytel pytel (40 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difuzně otevřený


Bezpečnostní list

Popis

Oblast použití

Pro povrchovou úpravu jádrových omítek na bázi přirozeného hydraulického vápna a sanačních omítek. Především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. Vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

Nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.

Faktor difúzního odporu μ cca 7
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)
Objemová hmotnost cca 1450 kg/m³
Pevnost v tlaku cca 1,2 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 1–2 kg/m²/mm
Spotřeba vody cca 9–9,5 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy min. 2 mm