PROFI Primer K

Koncentrovaný penetrační prostředek pro minerální podklady

Kat.č. Balení
6816 kanystr kanistr (3 kg)
6817 kanystr kanistr (5 kg)
6815 kanystr kanistr
6818 kbelík kbelík (16 kg)

Technický list
Bezpečnostní list

Popis

Oblast použití

Produkt je určen pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot, lepících a stěrkovacích hmot, omítek a nátěrů, u kterých zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.

Vlastnosti

Snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost následných vrstev. U samonivelačních hmot zlepšuje jejich rozlivové vlastnosti. Možnost ředění podle charakteru podkladu až 1:5.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Použití na podlahy Zpracování: ruční Vhodný pro podlahové vytápění