PROFI TIEFENGRUND EPOXI

Epoxidová dvousložková penetrační hmota s hloubkovým účinkem

Kat.č. Balení
5954 kbelík sada (10 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Dvoukomponentní produkt


Technický list
Bezpečnostní list

Popis

Oblast použití

Penetrační nátěr pod podlahové potěry a stěrky pro hloubkové zpevnění cementem vázaných podkladů za účelem vytvoření zpevněné a vysoce odolné podlahové vrstvy.

Vlastnosti

Velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózní, odolnost vůči chemikáliím, zvýšená penetrační schopnost.

Barva
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 20 minut
Konzistence
Objemová hmotnost cca
Pevnost v tahu za ohybu cca 32 N/mm² (EN 13892-2)
Pevnost v tlaku cca 51 N/mm² (EN 13892-2)
Plné vytvrzení (+20 °C) cca po 7 dnech
Pochůznost (+20 °C) cca po 24 hodiny
Poměr mísení
Přídržnost k betonu cca 1,5 N/mm² (EN 13892-2)
Spotřeba materiálu cca 0,3 kg/m² na nátěr
Třída reakce na oheň E(fl)
Zatížitelnost (+20 °C) cca po 3 dnech