PROFI Tiefengrund Epoxi

Epoxidová dvousložková penetrační hmota s hloubkovým účinkem

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
5954 kbelík sada (10 kg) ks 3 100,00 3 751,00

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Dvoukomponentní produkt


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Penetrační nátěr pod podlahové potěry a stěrky pro hloubkové zpevnění cementem vázaných podkladů za účelem vytvoření zpevněné a vysoce odolné podlahové vrstvy.

Vlastnosti

Velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózní, odolnost vůči chemikáliím, zvýšená penetrační schopnost.

Poměr mísení hmotnostní, 6 dílů složky A : 1 díl složky B
Barva nažloutlá, čirá (složka A i B)
Spotřeba materiálu cca 0,3 kg/m² na nátěr
Pevnost v tlaku cca 51 N/mm² (EN 13892-2)
Pevnost v tahu za ohybu cca 32 N/mm² (EN 13892-2)
Přídržnost cca 1,5 N/mm² na betonu
Odolnost proti úderu třída I ≥ 4 Nm
Odolnost proti obrusu BCA AR0,5
Třída reakce na oheň E(fl)
Pochůznost (+20 °C) cca po 24 hodiny
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 20 minut
Zatížitelnost (+20 °C) cca po 3 dnech
Plné vytvrzení (+20 °C) cca po 7 dnech
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi w < 0,1 kg/m².h0,5
Soudržnost odtrhovou zkouškou ≥ 2,0 N/mm²
Objemová hmotnost cca 1100 kg/m³
Konzistence tekutá (složka A i B)