PROFI Repaspachtel rapid

Rychletvrdnoucí, cementová, polymerem modifikovaná opravná stěrková hmota

Kat.č. Balení
6050 pytel pytel (15 kg)

Vnitřní použití Icon_Anwendung-Boden_Wand_Decke.png Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný Rychlé vytvrzení
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

K vyrovnání a lokálním opravám výtluků, prohlubní a prasklin na podlahách, stěnách, stropech, schodištích v tloušťkách až 30 mm na běžných minerálních podkladech (beton, cementové a vápenocementové omítky atd.).

Vlastnosti

Velmi rychlé vytvrzení, vysoká konečná pevnost a povrchová tvrdost, pochůznost a možnost zarovnání přebroušením po cca 60 minutách, další vrstvu lze nanášet po cca 2 hodinách od aplikace.

Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 15 minut
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech ≥ 7 N/mm²
Pevnost v tlaku po 2 hodinách ≥ 10 N/mm²
Pevnost v tlaku po 24 hodinách ≥ 20 N/mm²
Pevnost v tlaku po 28 dnech ≥ 35 N/mm²
Pevnost v tlaku po 6 hodinách ≥ 15 N/mm²
Pochůznost (+20 °C) cca po 1 hodině
Přídržnost po 28 dnech ≥ 1,5 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 1,6 kg/m²/mm
Spotřeba vody cca 3–3,3 l čisté vody/15 kg pytel (20–22 %)
Tloušťka vrstvy 2–30 mm
Třída reakce na oheň A1