PROFI Repaspachtel rapid Nová receptůra

Rychletvrdnoucí opravná hmota s vlákny pro interiér i exteriér

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6051 pytel pytel (20 kg) ks 516,00 624,36

Vnitřní použití Venkovní použití Icon_Anwendung-Boden_Wand_Decke.png Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný Rychlé vytvrzení Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

K vyrovnání a lokálním opravám výtluků, prohlubní a prasklin na podlahách, stěnách, stropech, schodištích v tloušťkách až 30 mm na běžných minerálních podkladech (beton, cementové a vápenocementové omítky, cihla, kámen atd.).

Vlastnosti

Velmi rychlé vytvrzení, vysoká konečná pevnost a povrchová tvrdost, mrazuvzdornost a dlouhodobá stabilita při vystavení teplotám až +65 °C.

Spotřeba materiálu cca 1,9 kg/m²/mm
Tloušťka vrstvy 2–30 mm
Spotřeba vody cca 2,6–2,9 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm² po 2 hodinách
Pevnost v tlaku ≥ 15 N/mm² po 6 hodinách
Pevnost v tlaku ≥ 20 N/mm² po 24 hodinách
Pevnost v tlaku ≥ 40 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu ≥ 8 N/mm² po 28 dnech
Přídržnost ≥ 2 N/mm² (FP; B)
Faktor difúzního odporu μ max. 40
Koeficient tepelné vodivosti λ max. 1,11 W/(m·K)
Absorpce vody Wc0
Třída reakce na oheň A1(fl)
Pochůznost (+20 °C) cca 90 minut
Tepelná slučitelnost – teplotní cyklování s náporovým skrápěním ≥ 1,5 N/mm²
Soudržnost po cyklickém zmrazování a rozmrazování (100 cyklů) ≥ 2 N/mm²
Vázané smršťování/rozpínání ≥ 2 N/mm²
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek max. 150 g/m² (po 100 cyklech)
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 30 minut
Objemová hmotnost cca 1.900 kg/m³