PROFI Multigrund Epoxi

Epoxidová dvousložková univerzální hmota

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
5749 kbelík sada (5 kg) ks 1 790,00 2 165,90
5748 kbelík sada (28 kg) ks 9 520,00 11 519,20

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Dvoukomponentní produkt


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Penetrační nátěr pod podlahové potěry a stěrky. Se zásypem křemičitým pískem také jako kontaktní můstek. Dále jako materiál pro sešívání, injektování a vyplňování trhlin, spár a dutin a také jako materiál pro přípravu plastbetonů a vyrovnávacích hmot.

Vlastnosti

Velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózní, odolnost vůči chemikáliím, bez obsahu rozpouštědel, nízký obsah VOC.

Poměr mísení hmotnostní, 2,5 dílů složky A:1 díl složky B
Barva nažloutlá, mírný zákal složka A, čirá složka B
Spotřeba materiálu cca 0,3–0,7 kg/m² na nátěr
Spotřeba materiálu – podrobnosti cca 0,3 kg/m² na nátěr na hladké a nesavé podklady
Spotřeba materiálu – podrobnosti cca 0,55–0,7 kg/m² na nátěr na hrubé, strukturované a savé podklady
Pevnost v tlaku cca 51 N/mm² (EN 13892-2)
Pevnost v tahu za ohybu cca 32 N/mm² (EN 13892-2)
Přídržnost cca 1,5 N/mm² na betonu
Odolnost proti úderu třída I ≥ 4 Nm
Odolnost proti obrusu BCA AR0,5
Třída reakce na oheň E(fl)
Pochůznost (+20 °C) cca po 24–36 hodinách
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 30 minut
Zatížitelnost (+20 °C) cca po 3 dnech
Plné vytvrzení (+20 °C) cca po 7 dnech
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi w < 0,1 kg/m².h0,5
Soudržnost odtrhovou zkouškou ≥ 2,0 N/mm²
Objemová hmotnost cca 1100 kg/m³
Konzistence tekutá (složka A i B)