PROFI MULTIGRUND EPOXI

Epoxidová dvousložková univerzální hmota

Kat.č. Balení
5749 kbelík sada (5 kg)
5748 kbelík sada (28 kg)

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Dvoukomponentní produkt


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Penetrační nátěr pod podlahové potěry a stěrky. Se zásypem křemičitým pískem také jako kontaktní můstek. Dále jako materiál pro sešívání, injektování a vyplňování trhlin, spár a dutin a také jako materiál pro přípravu plastbetonů a vyrovnávacích hmot.

Vlastnosti

Velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózní, odolnost vůči chemikáliím, bez obsahu rozpouštědel, nízký obsah VOC.

Barva nažloutlá, mírný zákal složka A, čirá složka B
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 30 minut
Konzistence tekutá (složka A i B)
Objemová hmotnost cca 1100 kg/m³
Odolnost proti obrusu BCA AR0,5
Pevnost v tahu za ohybu cca 32 N/mm² (EN 13892-2)
Pevnost v tlaku cca 51 N/mm² (EN 13892-2)
Plné vytvrzení (+20 °C) cca po 7 dnech
Pochůznost (+20 °C) cca po 24–36 hodinách
Poměr mísení hmotnostní, 2,5 dílů složky A:1 díl složky B
Přídržnost k betonu cca 1,5 N/mm² (EN 13892-2)
Spotřeba materiálu cca 0,55–0,7 kg/m² na nátěr
Třída reakce na oheň E(fl)
Zatížitelnost (+20 °C) cca po 3 dnech