PROFI cementový litý potěr CT-C20-F4 (E225)

PROFI Zementfließestrich

Samonivelační cementový litý potěr

Kat.č. Balení
2110 pytel pytel (40 kg)
2100 silo silo

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Vhodný pro podlahové vytápění Vysoce zatížitelný
IBO 49


Technický list
Prohlášení o vlastnostech
Bezpečnostní list

Popis

Oblast použití

Pro strojní a ruční aplikaci sdružených i plovoucích podlah a podlah oddělených fólií. Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním. Vhodný také do vlhkého prostředí.

Vlastnosti

Pevnost v tlaku větší než 20 N/mm², rychlá pokládka, výborné samonivelační vlastnosti a schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla.

Faktor difúzního odporu μ cca 40
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 1,4 W/(m.K)
Konzistence při zpracování rozliv 35 až 40 cm (měrná nádoba 1,3 l)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 2.000 kg/m³
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 2100: > 4 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 2120: > 5 N/mm²
Pevnost v tlaku po 28 dnech 2100: > 20 N/mm²
Pevnost v tlaku po 28 dnech 2120: > 30 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 4,5–5 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy viz ÖNORM B 3732