PROFI Primer 2802

Univerzální penetrační prostředek na akrylátové bázi

Kat.č. Balení
6811 kanystr kanystr (5 kg)
6812 kanystr kanystr (10 kg)

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Popis

Oblast použití

Je určen pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací lepících a stěrkovacích hmot, omítek a nátěrů, u kterých zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.

Vlastnosti

Prostředek pro snížení a sjednocení nasákavosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následných vrstev.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční