PROFI Primer 2802

Univerzální penetrační prostředek na akrylátové bázi

Kat.č. Balení
6812 kanystr kanystr (10 kg)

Technický list
Bezpečnostní list

Popis

Oblast použití

Je určen pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací lepících a stěrkovacích hmot, omítek a nátěrů, u kterých zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.

Vlastnosti

Prostředek pro snížení a sjednocení nasákavosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následných vrstev.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční