PROFI Kantenkleber 0,8 mm

Vápenocementová rychletvrdnoucí malta pro vnitřní i vnější použití

Kat.č. Balení
2900 pytel pytel (30 kg)

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

K rychlému osazení ochranných úhelníků, rohů, pomocných omítacích lišt, k upevnění trubek elektrického vedení a rozvodných krabic obzvláště pod sanační omítky apod.

Vlastnosti

Rychle tuhnoucí suchá maltová směs na minerální bázi pro vnitřní a vnější použití. Doba tuhnutí cca 30 min, vysoká pevnost a přilnavost k podkladu, zrno do 0,8 mm.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Rychlé vytvrzení