PROFI MP4 0,8 mm

Jednovrstvá vápenosádrová omítka s filcovaným povrchem určená pro strojní zpracování ve vnitřním prostředí

Kat.č. Balení
1280 pytel pytel (40 kg)
1270 silo silo

Vnitřní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png
IBO 46


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí filcováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze v suchých prostorách. Vhodná pro stěnové vytápění.

Vlastnosti

Paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

Faktor difúzního odporu μ cca 11
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,47 W/(m·K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1350 kg/m³
Pevnost v tahu za ohybu > 1 N/mm²
Pevnost v tlaku > 2 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 12 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 12 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy stěna: min. 10 mm
Tloušťka vrstvy strop: min. 8 mm