PROFI MP2 Leicht

PROFI MP2 Glättputz Leicht

Lehčená jednovrstvá strojní vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená pro vnitřní prostředí

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
1365 pytel pytel (30 kg) ks 279,00 337,59
1356 silo silo t 9 300,00 11 253,00

Vnitřní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: strojní


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze v suchých prostorách.

Vlastnosti

Nízká spotřeba, velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

Spotřeba materiálu cca 8 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy stěna: min. 10 mm
Tloušťka vrstvy strop: min. 8 mm
Spotřeba vody cca 15 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku ≥ 2 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu ≥ 1 N/mm²
Faktor difúzního odporu μ cca 10
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,34 W/(m·K)
Objemová hmotnost cca 950 kg/m³