PROFI MP2 0,8 mm

PROFI MP2 Glättputz 0,8 mm

Jednovrstvá vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená pro strojní i ruční zpracování ve vnitřním prostředí

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
1360 pytel pytel (40 kg) ks 310,00 375,10
1350 silo silo t 7 750,00 9 377,50

Vnitřní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png
IBO 46


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Lze použít pouze v suchých prostorách. Vhodná pro stěnové vytápění.

Vlastnosti

Velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

Spotřeba materiálu cca 11 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy stěna: min. 10 mm
Tloušťka vrstvy strop: min. 8 mm
Spotřeba vody cca 13 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 2 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu > 1 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1300 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 11
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,47 W/(m·K)